کانون ناشنوایان ایران

محل: سعادت اباد. بلوار دريا

سال ساخت: 1386

رنگ: پوست پيازی

تصاویر پروژه

X