ویلای شخصی شهرک امیردشت

ويلاي شخصی

موقعيت: چالوس-شهرک اميردشت

سال ساخت: 1385

رنگ: سفيد ابلق

تصاویر پروژه

X