پروژه شهرداری تهران

باغ فردوس
محل: خيابان وليعصر
مسئول: جناب آقاي مهندس حامد کرد
سال ساخت: 1389
رنگ: قرمز طبيعی

تصاویر پروژه

نظر مشتری

اينجانب حامد کرد از تعهد کاري، کيفيت و تضمين قيمت کارخانه آجر عظيمي رضايت کامل دارم و در پروژه هاي آتي شهرداري تنها اين مجموعه را انتخاب خواهم نمود.

X