پروژه ساختمان شخصی - همدان

کارفرما: جناب آقای محمدی

مهندس مسئول پروژه: جناب آقای مهندس غلامی

موقعيت: همدان

سال ساخت: 1395

رنگ: قرمز طبيعی

تصاویر پروژه

X