ساختمان شخصی | ساخت شرکت معماری

مسئول: جناب آقای مهندس اديبی

محل پروژه: ده ونک کوچه باغچه حصار

سال ساخت: 1395

رنگ: سفيد ابلق

تصاویر پروژه

اينجانب رضايت خود را از کيفيت محصولات شما بعد از گذشت 3 سال و همچنين حفظ استحکام و رنگ اعلام نموده و تعهد و اخلاق شرکت را در ارائه محصول و رعايت زمانبندي تاييد مي نمايم.
مهندس اديبی مهر 1399

X