ساختمان شخصی جردن

ساختمان شخصی
ساخت شرکت معماری
موقيعت: جردن خيابان گلدان
مسئول ارتباطي شرکت: جناب آقای مهندس فکوری
سال ساخت: 1392
رنگ: قرمز طبيعی

تصاویر پروژه

X