ساختمان ويلايی شخصی باغ فردوس

مسئول ارشد: جناب اقاي مهندس بدخشان

محل پروژه: تهران خيابان وليعصر کوچه باغ فردوس ( کوچه موزه سينما)

سال ساخت: 1395

رنگ: قرمز طبيعی

تصاویر پروژه

نظر مشتری

با سلام جناب آقاي حميدرضا عظيمي همکاري با مجموعه شما از هر لحاظ براي ما خوب بود و در کارها و پروژه هاي آتي حتما با شما همکاري خواهيم کرد.

X