پروژه امام زاده علی ابن زين العابدين

ساخت: سازمان شهرداری تهران
مسئول: جناب آقاي مهندس بی گناه
آدرس پروژه: ده ونک کوچه امام زاده
سال ساخت: 1394
رنگ: پوست پيازی

تصاویر پروژه

X