توضیحات:

ابعاد: 10×20×5/5

وزن تقریبی: 2.2 کیلوگرم

تعداد در متر مربع: 5

ظرفیت کامیون (15 تن): 7000

ظرفیت خاور (4/5 تن): 2000

ظرفیت خاور (5/2 تن): 1000

رنگ های موجود برای این محصول: قرمز طبیعی، پوست پیازی، سفید، قرمز اخرایی 

قرمز طبیعی

خاکی

سفید

قرمز اخرایی

X